Zielona tablica z napisem konsultacje z rodzicami

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

Marta Dymitrów – Trala

środa

15-15.30

piątek

7.30-8.00

Anna Madej

wtorek

16:30- 17:00

czwartek

16:30 – 17:00

Jolanta Mazurkiewicz

poniedziałek

16.30 -17.00

czwartek

15.00 – 15.30

Agnieszka Szostak

środa

15.00-16.00

Sylwia Adamus

czwartek

15.00 – 16.00

Barbara Czernicka

środa

8.00-8.30

Alina Kolbusz

wtorek

8.30-9.00

Miłosława Porada

poniedziałek

13.30 – 14.00