Zaskoczony chłopiec

Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu w Trzcianie na rok szkolny 2023/2024

Do 7 kwietnia 2023 r. rodzice (opiekunowie prawni) kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola w Trzcianie składają w sekretariacie „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Trzcianie w roku szkolnym 2023/2024”. Złożenie potwierdzenia woli jest warunkiem koniecznym do dalszego uczestniczenia kandydata w procesie rekrutacyjnym.

Druk potwierdzenia woli można pobrać poniżej (Dokumenty do pobrania) lub w sekretariacie Przedszkola.

Agnieszka Szostak
p.o. Dyrektora Przedszkola w Trzcianie


Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do Przedszkola w Trzcianie na rok szkolny 2023/2024:
 


Dokumenty do pobrania: