Oplaty

SZANOWNI RODZICE!

Stawka żywieniowa od 1 stycznia 2023 roku wynosi 6,50 zł dziennie (słownie: sześć złotych 50 groszy).

Płatności proszę dokonywać przelewem do dnia 10-go każdego miesiąca:

Numery kont:

  • opłata za godziny płatne: 37915910232005500018470001
  • opłata za wyżywienie: 26915910232005500018470005

Do pobrania: