BuźkiZajęcia z angielskiego w naszym przedszkolu odbywają się trzy razy w tygodniu po 30 minut zarówno w grupie starsze jak i młodszej.

Dzieci poznają język anielski poprzez zabawy i gry, w których jest dużo ruchu, radości i smiechu.

Uczą się angielskich piosenek, wierszyków i wylicznek. Nauce towarzyszą zbawy ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne i muzycne rozwijające spostrzegawczość, zdolności manualne i umiejętności kojarzenia. Na zajęciach panuje miła i przyjazna atmosfera.

Staramy się  aby dziecko nie bało się rozmawiać w obcym języku oraz wykazywało się otwartością na jego poznawanie w dalszych etapach edukacji.