Zgodnie z Zarządzeniem Nr 188.2022 Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Świlcza w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2022/2023, Przedszkole w Trzcianie będzie prowadzić dyżur w okresie:

  • 3 – 14 lipca 2023 r. w godz. 6:30 – 16:30.