Zgodnie z Zarządzeniem Nr 188.2022 Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Świlcza w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2022/2023, Przedszkole w Trzcianie w okresie wakacji będzie pełnić dyżur w dniach 3 – 14 lipca 2023 r. Rodzice zainteresowani opieką w tym terminie mogą dokonywać zapisów. Dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do naszej placówki mają zapewnione miejsce na dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu w terminie od 3.07 do 14.07.2023 r

 Kartę zapisu można pobrać pod niżej umieszczonym linkiem lub w sekretariacie przedszkola. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć w sekretariacie przedszkola do 9 czerwca 2023 r. do godziny 15.00.


Do pobrania:


Pozostałe dyżury placówek przedszkolnych na terenie gminy Świlcza:

LIPIEC 2023

  • Przedszkole w Bratkowicach: od 3 do 28 lipca 2023 r. , w godz. od 6.30 – 16.30;
  • Przedszkole w Trzcianie: od 3 do 14 lipca 2023 r., w godz. 6.30 – 16.30;
  • Zespół Szkół w Dąbrowie: od 17 do 28 lipca 2023 r., w godz. 6.30 – 16.30;
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli: od 3 do 14 lipca 2023 r., w godz. od 6.30 – 16.30;
  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej: od 17 do 28 lipca 2023 r., w godz. od 6.30 – 16.30;

LIPIEC/SIERPIEŃ 2023

  • Przedszkole w Świlczy: od 31 lipca do 31 sierpnia 2023 r., w godz. 6.30 – 16.30;
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach: od 31 lipca do 11 sierpnia 2023 r., w godz. 7.50 – 13.20;
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach: od 14 do 31 sierpnia 2023 r., w godz. 6.30 – 16.30;
  • Szkoła Podstawowa w Trzcianie: od 21 do 31 sierpnia 2023 r., w godz. 8.00 – 13.00.