Avatary kadry nauczycielskiej

Dyrektor: 

 • mgr Agnieszka Szostak – nauczyciel dyplomowany

Tygrysy

 • mgr Sylwia Adamus – nauczyciel mianowany wychowawca grupy 4-5 latków
 • Mariola Czach – woźna oddziałowa

Smerfy

 • mgr Jolanta Mazurkiewicz – nauczyciel dyplomowany grupa 4-5 latków
 • mgr Anna Madej – nauczyciel kontraktowy wychowawca grupy 4-5 latków
 • Agnieszka Wróbel – woźna oddziałowa

Słoneczka

 • mgr Marta Dmytrów – Trala – nauczyciel kontraktowy
 • Małgorzata Miłek – woźna oddziałowa

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe:

 • mgr Alina Kolbusz – nauczyciel dyplomowany – religia
 • mgr Sylwia Adamus – nauczyciel mianowany – rytmika, pedagog specjalny
 • mgr Barbara Czernicka – nauczyciel dyplomowany– język angielski
 • mgr Miłosława Porada – nauczyciel mianowany - logopedia
 • mgr Agnieszka Szostak – nauczyciel dyplomowany – logopedia
 • mgr Anna Madej – nauczyciel kontraktowy – pedagog specjalny
 • mgr Ewa Szpir - psycholog

Pracownicy administracji i obsługi:

 • mgr Alicja Bąk – sekretarz
 • Anna Jędrych – intendent
 • Anna Irzeńska – kucharka
 • Mariola Czach – woźna oddziałowa
 • Agnieszka Wróbel – woźna oddziałowa
 • Małgorzata Miłek – woźna oddziałowa