Avatary kadry nauczycielskiej

Dyrektor:
 

 • Zofia Smagała – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele wychowawcy grup:

 • Jolanta Mazurkiewicz – nauczyciel dyplomowany wychowawca grupy 4-5 latków
 • Natalia Pieknik – nauczyciel kontraktowy wychowawca grupy 4-5 latków
 • Sylwia Adamus – nauczyciel mianowany wychowawca grupy 3 -4 latków
 • Anna Madej – nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe:

 • Alina Kolbusz – nauczyciel dyplomowany – religia
 • Sylwia Adamus – nauczyciel mianowany – rytmika
 • Agnieszka Bejster – nauczyciel mianowany – język angielski

Pracownicy administracji i obsługi:

 • Alicja Bąk – sekretarz
 • Agnieszka Gąska – intendent
 • Joanna Goles – pomoc kuchenna
 • Mariola Czach – wożna oddziałowa
 • Agnieszka Wróbel – wożna oddziałowa
 • Iwona Jarosz – wożna oddziałowa