Avatary kadry nauczycielskiej

Dyrektor: 

 • mgr Danuta Rusin – nauczyciel dyplomowany

Tygrysy

 • mgr Sylwia Adamus – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Anna Madej – nauczyciel kontraktowy
 • Agnieszka Wróbel – woźna oddziałowa

Smerfy

 • mgr Marta Dmytrów – Trala – nauczyciel mianowany
 • mgr Kinga Mazan – nauczyciel początkujący
 • Małgorzata Miłek – woźna oddziałowa

Słoneczka

 • mgr Małgorzata Drozd – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Kinga Mazan – nauczyciel początkujący
 • Magdalena Jaśniaczyk – woźna oddziałowa

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe:

 • mgr Alina Kolbusz – nauczyciel dyplomowany – religia
 • mgr Sylwia Adamus – nauczyciel dyplomowany – rytmika, pedagog specjalny
 • mgr Barbara Czernicka – nauczyciel dyplomowany– język angielski
 • mgr Anna Madej – nauczyciel kontraktowy, nauczyciel wspomagający
 • mgr Marta Dmytrów-Trala – nauczyciel mianowany, logopeda
 • mgr Małgorzata Drozd – nauczyciel dyplomowany, terapeuta pedagogiczny
 • mgr Katarzyna Stankiewicz - psycholog

Pracownicy administracji i obsługi:

 • mgr Alicja Bąk – sekretarz
 • Anna Jędrych – intendent
 • Katarzyna Błońska – kucharka
 • Magdalena Jaśniaczyk – woźna oddziałowa
 • Agnieszka Wróbel – woźna oddziałowa
 • Małgorzata Miłek – woźna oddziałowa