Nasze przedszkole:

  • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
  • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
  • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
  • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
  • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
  • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
  • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
  • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.