Przedszkole w akcji Góra GroszaNasze przedszkole bierze udział w akcji „Góra Grosza” – organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn wychowują się poza własną rodziną, w tym na tworzenie programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domów.

Wiemy, że rodzina jest ostoją na całe życie.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się do tak szlachetnej akcji oraz wrzucania drobnych pieniędzy do puszki ustawionej w szatni Naszego Przedszkola.

Akcja będzie trwała do 29.04.2022 r.

Za każdy grosz, serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci, którym pomagamy!