Zakończył się rok szkolny 2021/2022. To był rok szkolny w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie

Prawie 5 mln uczniów i słuchaczy z ponad 22 tys. szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce zakończyło 24 czerwca 2022 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Po dwuletniej walce z koronawirusem uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej.

Podsumowanie działalności szkół podstawowych i wszystkich placówek oświatowo - wychowawczych tradycyjnie - uroczyste zakończenia roku szkolnego - gromadziło w godzinach rannych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników każdej szkoły wpierw na Mszy św. w swoich Kościołach parafialnych, a później wszyscy spotykali się w szkołach na uroczystości szkolnej. Był tam czas np. na uroczyste ślubowanie absolwentów, wręczenie nagród najlepszym uczniom, dyplomów i podziękowań dla tych, którzy wyróżnili się w zakończonym roku szkolnym w nauce i zachowaniu, był czas na pożegnania i podziękowania dla wychowawców i nauczycieli, koleżanek, kolegów, odebranie świadectw.

Zofia Smagała rozpoczyna uroczystość zakończenia roku szkolnegoCzęść oficjalna i artystyczna uroczystości

Gminne uroczystości, corocznie odbywają się w innej – placówce oświatowo–wychowawczej gminy. Podsumowanie działalności szkół podstawowych i wszystkich innych placówek oświatowo – wychowawczych z terenu Gminy Świlcza w roku szkolnym 2021/2022 odbyło się w sali widowiskowej, GCKSiR Gminy Świlcza z siedzibą w Trzcianie. Organizatorem uroczystości w br. było Przedszkole Publiczne i Żłobek Gminny w Trzcianie z dyr. Zofią Smagałą.

Dyrektor Zofia Smagała powitała na wstępie, serdecznie wszystkich przybyłych licznie wzorowych absolwentów szkół z terenu gminy, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, nauczycieli, przedstawicieli Rad Rodziców, ale także Władz Samorządowych Gminy Świlcza, Powiatu Rzeszowskiego, Władz oświatowych Kuratorium Podkarpackiego, Związków zawodowych: ZNP i NSZZ „Solidarność”, przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, organizacji i stowarzyszeń samorządowych. Obecni byli również przedstawiciele Posterunku Policji w Trzcianie i Gminnego związku OSP w Świlczy.

Po oficjalnych powitaniach i podaniu porządku przebiegu uroczystości nastąpiła krótka część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków Przedszkola w Trzcianie. Śpiewy piosenek, tańce rytmiczne, odświętne stroje 41 dzieciaków, podkład muzyczny, efekty świetlne i swoisty urok maluchów bardzo przeżywających występy, podkreślały jeszcze stosowne cytaty eksponowane na wciąż zmieniających się dekoracjach, np. „Gdy dzieci są małe – daj im solidne korzenie, gdy są duże – podaj im skrzydła” – Phil Bosman.

Gorące brawa z widowni nagrodziły trud dzieciaków ofiarujących każdemu – na wakacje śpiewający „Bursztynek” i pań Nauczycielek, które przygotowały część artystyczną.

Wójt miny Świlcza - Adma DziedzicWystąpienia zaproszonych gości

Pierwszym mówcą był Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic – organu prowadzącego szkoły, doświadczonego samorządowca, merytorycznego, hojnego i skwapliwego zarządcy i mecenasa gminnej oświaty. Mówił on m.in.

- „Dzisiaj po raz kolejny pożegnaliśmy rok szkolny, który był czasem wytężonej pracy i nauki. Wszyscy zdobyliśmy nową wiedzę, nowe umiejętności, nowe doświadczenia
„Sukces to nic innego, jak kilka prostych zasad dyscypliny, praktykowanych każdego dnia” - Jim Rohn-am. pisarz i przedsiębiorca
Czy odnieśliśmy sukces – kończąc uroczyście rok szk. 2021/22 ?
Dzień zakończenia roku szkolnego to najpiękniejszy dzień w roku szkolnym. Każdy bowiem z niecierpliwością czeka ostatniego dzwonka i słów dyrekcji szkoły: A teraz ja je – powiem: „Rok szkolny 2021/22 uważam za zakończony”. Zrobiliśmy wszystko, by było jak najlepiej, by osiągnąć sukces! by Wasze zmagania zakończyły się sukcesem.
Nie był to łatwy rok. Jednak dzięki zaangażowaniu, nauczycieli, uczniów, rodziców, samorządowców udało się wspólnie zakończyć ten rok szkolny z poczuciem dobrze wykonanej pracy ale i też ze świadomością, że może należałoby coś zrobić więcej czy lepiej.
Gratuluję wszystkim tego z czego możemy być dumni i mieć satysfakcję. Najbardziej cieszą mnie osiągnięte cele i sukcesy każdego ucznia. Wiele rzeczy udało nam się zrobić wspólnie ale też i dzięki temu, że każdy z nas potrafił konsekwentnie wykorzystać swój upór, cierpliwość, zrozumienie, systematyczność, aktywność i zaangażowanie.
Ze względu jeszcze na stan epidemiczny i od 24 lutego wojnę w Ukrainie – sąsiednim kraju, który zmaga się z sowieckim agresorem i związane z tym ograniczenia, musimy mieć świadomość realiów naszego życia.”

Następnie wójt Aadm Dziedzic zwrócił się na początek do najstarszych uczniów, czyli ósmej klasy i wyraził przekonanie, że długi czas, czasem trudny, spędzony w szkole, ukształtowane postawy będą owocowały i dostarczą Uczniom, Nauczycielom oraz Rodzicom a może i gminie? wiele satysfakcji i radości. Przytoczył słowa polityka amerykańskiego: „Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga”. – „I odwagi życzę Wam nasi drodzy absolwenci najbardziej.  Bądźcie po prostu w życiu odważni: w tym młodzieńczym, a później dorosłym.
W tym miejscu chciałbym podziękować wychowawcom klas ósmych, za opiekę, trud pracy wychowawczej, nieustanne motywowanie uczniów do nauki, pracy nad sobą. Dziękuję Rodzicom uczniów, za to, że wspierali swoje dzieci i pomagali szkole.
Dziękuję wszystkim Dyrektorom Nauczycielom i Wychowawcom za sumienną, ciężką pracę, nie zawsze należycie docenioną. Dziękuję wszystkim Pracownikom Pedagogicznym i Niepedagogicznym szkoły za co dzienną pracę. Kieruję słowa podziękowania do Rad Rodziców, do wszystkich Rodziców za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły.
Dziękuję wszystkim Sponsorom i Przyjaciołom szkół za wspieranie nas i pomaganie nam.
Dziękuję, Podkarpackiemu Kuratorium Oświaty za wszelkie działania poczynione na rzecz naszych szkół”.[…].

Z kolei głos zabrał proboszcz trzciańskiej parafii, dziekan dekanatu „Rzeszów – Zachód” i nauczyciel – katecheta SP w Trzcianie ks, dr Janusz Winiarski. Mówił m.in. – „Dziękowaliśmy w kościele Bogu za błogosławiony i dobry rok wspólnej nauki i pracy. Życzę wszystkim - przekroczyć próg przeszkód i iść dalej […] Żegnam się ze wszystkimi na okres wakacji słowami „do zobaczenia” mam nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się na inauguracji nowego roku szkolnego w naszej gminie, pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki.
Życzę wszystkim wakacji z Bogiem - radosnych, pięknych oraz bezpiecznych”.

Wójt gminy - Adma Dziedzic wręcza bukiet dla pani Dyrektor Zofii SmagałyPożegnanie nauczycielki - emerytki

Dzień zakończenia roku szkolnego 2021/22 był ostatnim dniem pracy długoletniej nauczycielki trzciańskiego Przedszkola i Żłobka Gminnego mgr Zofii Smagałowej, która zdecydowała się przejść na emeryturę po 39 latach dyrektorowania, Nie było ono łatwe. Zaczynała od bardzo skromnych warunków lokalowych Oddziału Przedszkolnego (taka obowiązywała nomenklatura) w prywatnym domu. Potem kolejno urządzała i pracowała w 2 budynkach przedszkolnych.

Wielu absolwentów szkoły trzciańskiej zaczynało przygodę z nauką pod Jej opieką, ucząc się obowiązkowości, solidności, pewności siebie i przyjaznych relacji z rówieśnikami. Sama posiadała takie cechy zawodowe. Wszyscy pamiętamy wspaniałe występy przedszkolaków, przygotowanych przez m.in. panią Smagałową, które uatrakcyjniały uroczystości szkolne, pozaszkolne i gminne.

Tym razem wiele osób wystąpiło z okolicznościowymi pożegnaniami. Były serdeczne podziękowania, życzenia i kwiaty. m.in. – od dyr. Małgorzaty Nowińskiej – Zgurskiej z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Okręgu Podkarpackiego ZNP – Elżbiety Nowak, od Dyrektorów Gminnych Przedszkoli. Nie obeszło się bez wspomnień – przyszłej Emerytki ale i wzruszeń, a nawet „przysłowiowych łez szczęścia”.

Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic żegnał Panią Smagałową w imieniu swoim i wszystkich nauczycieli. Mówił:

Są w życiu chwile, które coś ważnego rozpoczynają lub coś kończą. Przejście na emeryturę to moment w życiu człowieka, który łączy obie te cechy.
W związku z Pani przejściem na emeryturę składam serdeczne podziękowanie, wyrazy szczególnego szacunku i uznania za długoletnią pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną.
Pożegnania?……. są najtrudniejsze, bo jak rozstać się i podziękować ludziom, z którymi przebyło się tyle lat, tyle wydeptało się, przysłowiowych, ścieżek?... 
Choć wiemy, że wszystko zawsze ma swój kres, nie ma ludzi niezastąpionych, praca nie trwa wiecznie, to i tak nie jest łatwo o tym mówić.
Wielce Szanowna Pani Dyrektor! Jak wyrazić uznanie, wdzięczność za to, że była Pani, tu w Trzcianie, dawała z siebie wszystko, co najlepsze, naszej oświatowej gminnej rodzinie? Cieszyła się Pani dużym autorytetem i szacunkiem wśród przedszkolaków, ich rodziców i grona pedagogicznego. Dziś – żegnamy już i dziękujemy naszej wieloletniej – 39 lat dyrektor – placówki przedszkolnej w Trzcianie.
Mnie pozostają tylko proste i płynące z mego serca słowa: DZIĘKUJĘ!

Dziękując za wzruszające podziękowania i miłe słowa przyszła emerytka Zofia Smagała powiedziała m.in. „Wyrażam wdzięczność Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dla mnie tak miłej uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022 połączonego z pożegnaniem z okazji przejścia na emeryturę. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Adama Dziedzica Wójta Gminy Świlcza. Jestem zaszczycona, wzruszona, ale tez skrępowana. Zawsze byłam osobą skromną z powołaniem i z pasją wykonywałam swoje obowiązki. Dziękuję".

Zdjęcie grupowe - laureaci nagród wraz z dyrektorami placówek i władze gminyZłote Pióra” – Nagroda Wójta Gminy Świlcza - Laureaci

Wielu uczniów pracowało w tym roku wyjątkowo pilnie. Oprócz tego, że zdobyli bardzo wysoką średnią ocen na świadectwie, brali również udział w wielu konkursach na szczeblu ogólnopolskim a nawet międzynarodowym. W tym roku po raz kolejny uczniom tym została przyznana specjalna nagroda.

/Na podstawie Uchwały Rady Gminy Świlcza. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy wręczone zostały uczniom szkół Gminy Świlcza Nagrody Wójta Gminy Świlcza „Złote Pióra” za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe/

W tym roku szkolnym – 2021/2022 - tę wyjątkową nagrodę zdobyli:

Lp.

Jednostka

Pióro Wójta dla:

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach

Emilii Miśkowiec-Nosal
Natalii Zając

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach

Filipa Półtoraka
Miłosza Piątka

3.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej

Julii Rewery
Oliwii Wróbel
Anny Wąchadło

4.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli

Karoliny Sondej

5.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy

Katarzyny Kiebały
Jakuba Szeli

6.

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie

Jakuba Charchuta

7.

Szkoła Podstawowa w Trzcianie

Mikołaja Kotowicza
Mateusza Macieja
Julii Stępień

8.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach

Aleksandry Kwoki
Martyny Chmaj
Karoliny Dworak

9.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej

Justyny Nowak

/sporządziło - CUW Świlcza/

„Giganci szkolnego sportu”

Zgodne z fragmentem „Ody do Sportu” Pierre’a de Coubertina „O Sporcie ty jesteś Piękno!..”, promuje się w Gminie Świlcza zdrowie i tężyzną fizyczną, by pokazać jak ważny jest sport i rekreacja w naszych szkołach. Podsumowując roczne, bieżące zmagania sportowców szkolnych – zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Gminny Koordynator Sportu Alina Kulczycka poinformowała, że w pierwszej edycji współzawodnictwa sportowego nagrody zdobyły następujące szkoły:

  • I miejce – Szkoła Podstawowa w Trzcianie,
  • II miejce – Szkoła Podstawowa im M. Konopnickiej w Mrowli.
  • III miejce – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów AK w Bratkowicach.

Zakończenie

Zakończył się kolejny rok szkolny. Dziękujemy wszystkim! Szczególnie jednak dziękujemy dyrektorom za prowadzenie i zabezpieczanie szkół.

Dziękujemy nauczycielom za nauczanie i wychowanie, pracownikom administracyjnym za obsługę biurową, czystość i estetykę budynków, rodzicom za wspieranie pracy szkoły, uczniom za naukę i działalność w szkole!

Życzymy pięknych, bezpiecznych i udanych wakacji!

Tekst – Zofia Dziedzic
Zdjęcia: Zbigniew Lis 


Zapraszamy do galerii zdjęć:

Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Zakończenia roku szkolnego 2021/21 - roku w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie
Previous Next Play Pause