Plakat akcjiJak co rok nasze przedszkole bierze udział w akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom i ich rodzinom na terenie całej Polski. XXIV edycja „Góry Grosza” niesie pomoc materialną, psychologiczną i specjalistyczną dzieciom, będącym w trudnej sytuacji rodzinnej.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się do tak szlachetnej akcji oraz wrzucania drobnych pieniędzy do puszki ustawionej w szatni Naszego Przedszkola.

Akcja będzie trwała do 29.02.2024 r.

Za każdy wrzucony grosz, serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci i rodzin, którym pomagamy!