Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedszkole w Trzcianie 36-071 Trzciana 193b
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie, przesyłając korespondencję na adres Administratora.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęto: wejścia i wyjścia z budynku, szatnie, sale zajęć, parking wewnętrzny dla pracowników chodnik bezpośrednio przylegający do budynku, plac zabaw.
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U.2019.0.1148.j.t) i art. 22² § 1 Kodeksu pracy.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:
  1. organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych;
  2. właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
  z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa;
 8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 3 miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
  3. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów Administratora danych.