Ludzki sylwetki - rada rodzicówPrezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca:
         Angelika Kuś-Dziedzic

Zastępca przewodniczącego:
         Andrzej Rodzoń

Skarbnik:
         Małgorzata Grobelny