Dzieci, na stole książki

Logo Narodowy Program CzytelnictwaNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych stanowiących centrum dostępu do wiedzy i kultury.

Nasze Przedszkole bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, którego głównym celem jest zakup książek będących nowościami wydawniczymi do placówki oraz realizacja działań promujących czytelnictwo. Nasza biblioteka przedszkolna przy wsparciu Dyrekcji powiększyła się o nowe pozycje - książki dla dzieci. Są to między innymi książki przyrodnicze, o rodzinie, bezpieczeństwie, zawodach, podróżnicze, lubiane, znane bajki, baśnie, legendy i wiersze, które będziemy czytać dzieciom.

 Dzieci miały już okazję obejrzenia nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki przedszkolnej. Z wielkim zainteresowaniem oglądały książki, była to okazja do przypomnienia sobie jak należy obchodzić się z książką.

 Rozbudzanie w dzieciach zainteresowań książką zanim pójdzie do szkoły stanowi fundament ich przyszłego sukcesu. Czas poświęcony na czytanie jest bezcenny. Dlatego tak ważne jest już od najmłodszych lat rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych.

Codzienne czytanie dziecku wpływa na jego rozwój emocjonalny, rozwija słownictwo, pamięć i wyobraźnię. Uczy logicznego myślenia i zapamiętywania, poprawia koncentrację, wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy wartości: odróżniania dobra od zła.

Czytanie dziecku kształtuje nawyk czytelnictwa i zdobywania wiedzy na całe życie.

Rysunek chłopiec i dziewczynka z książką

W naszym przedszkolu staramy się podtrzymywać i rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci poprzez odpowiedni dobór literatury, tworzenie wystawek książek, „kącików książki ‘’, gdzie dzieci w wolnej chwili mogą obcować z książką. Książki rozbudzają w dziecku ciekawość świata, dlatego warto czytać dzieciom.

Jolanta Mazurkiewicz


Zapraszamy do galerii zdjęć

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15