Łąka pełna kwiatów

WIOSENNE POWROTY

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, zapoznawanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia, rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości dotykowej oraz sprawności manualnej.
 • Wzbogacenie wiadomości na temat wyglądu i zwyczajów bociana, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów ptaków wiosną, rozwijanie umiejętności matematycznych. Rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza, wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków.
 • Zapoznanie z pierwszymi motylami spotykanymi wiosną, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Utrwalanie wiadomości na temat ptaków, aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek.

WIOSNA NA WSI

 • Utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka, zapoznanie z pracą rolnika.
 • Utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt wiejskich – dorosłych i młodych, zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie osobników – dorosłego i młodego.
 • Rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewania piosenki, rozwijanie poczucia rytmu.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt wiejskich.

DBAMY O PRZYRODĘ

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, kształtowanie postawy proekologicznej.
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się, zachęcanie do obserwowania przyrody.
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce, rozwijanie zdolności skupienia uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, zachęcanie do uprawiania roślin
 • Rozwijanie koncentracji i spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • Zachęcanie do dbania o środowisko, poznawanie właściwości fizycznych wybranych odpadów.
 • Kształtowanie nawyków ekologicznych, rozwijanie umiejętności klasyfikowania i sprawności manualnej.
 • Utrwalanie wiadomości na temat sposobów ochrony przyrody, rozwijanie umiejętności rachunkowych.

MOJA OJCZYZNA

 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej, poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych.
 • Tworzenie prac plastycznych różnymi technikami, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci, utrwalanie nazw i wyglądu symboli narodowych.
 • Rozwijanie zdolności muzycznych poprzez słuchanie muzyki i śpiewu, rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia, utrwalanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do dbałości o odpowiednią postawę.
 • Zapoznanie z legendą o Syrence, poznawanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie.
 • Utrwalanie symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Utrwalanie wiadomości na temat Polski, rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia.

Dziewczynka i chłopiec z polskimi chorągiewkami


PIOSENKI

„MIESZKAŃCY ZAGRODY”

W wiejskim gospodarstwie zwierzęta mieszkają
I gospodarzowi taki koncert dają:
W kurniku kury - ko, ko, ko.

W wiejskim gospodarstwie zwierzęta mieszkają
I gospodarzowi taki koncert dają:
W kurniku kury - ko, ko, ko.
W oborze krowy – mu, mu, mu.

W wiejskim gospodarstwie zwierzęta mieszkają
I gospodarzowi taki koncert dają:
W kurniku kury - ko, ko, ko.
W oborze krowy – mu, mu, mu.
W chlewiku świnie – kwi, kwi, chrum.

W wiejskim gospodarstwie zwierzęta mieszkają
I gospodarzowi taki koncert dają:
W kurniku kury - ko, ko, ko.
W oborze krowy – mu, mu, mu.
W chlewiku świnie – kwi, kwi, chrum.
A w stajni konie – i – ha, ha!

„WIOSNĄ CZĘSTO PADA DECZSZ”

Wiosną często pada deszcz,
Pada, pada deszcz, pada, pada, deszcz.
Wiosną nieraz wieje wiatr,
Wieje wiatr.
Czasem burza zdarzy się – błysk i grzmot!
Błysk i grzmot!
Patrzcie! Rozpogadza się!

Ref. Tęcza! Powstaje tęcza!
Kolorowa tęcza, wielobarwny łuk.
Znów pogoda zmienia się.


WIERSZE

„CO SŁYCHAĆ NA PODWÓRKU”

Tato kogut pięknie pieje, mama kwoka gdacze.
Ja cichutko popiskuje bo jestem pisklaczek.

Indyk kroczy w swych koralach, dumny niczym król.
Już od rana się przechwala: gul, gul, gul, gul.

Kaczka cieszy się, bo piątkę ślicznych dzieci ma.
Wciąż ustawia je i liczy kwacząc: kwa, kwa, kwa.

Za nią gąski więc gęsiego idą; tup, tup, tup.
I gęgają wesolutko: - Niechaj żyje drób!

„POLSKIE KOLORY”

Biały kolor i czerwony
z Polską się kojarzy.
Barwy sercu bardzo bliskie
wywołują uśmiech na twarzy.

Bo to przecież Ojczyzna
nasza ukochana
w takie piękne barwy
od zawsze ubrana.

Już dziadkowie nasi
biel i czerwień szanowali
i my te kolory kochamy
choć jesteśmy jeszcze mali.

Orzeł biały w koronie
na czerwonym tle przecież
zawsze jest w naszym godle
i w zimie, i w lecie.

Flaga biało-czerwona,
gdy na wietrze powiewa
sercom naszym tak bliska,
że aż dusza śpiewa!

Dlatego każdy przedszkolak
musi o tym pamiętać,
by symbole szanować
nie tylko od święta.

„BARWY OJCZYSTE”

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.

Rzeka z mostkiem, chłopiec i dziewczynka przechodzą mostkiem nad rzeką, kolorowy sad